COACHING

Na czym polega?

COACHING INDYWIDUALNY polega na systematycznych spotkaniach z coachem, które zwykle trwają ok 60-90 minut i odbywają się regularnie co 3-4 tygodnie. Cały proces coachingowy obejmuje zwykle pakiet 6-8 sesji (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta). Pierwsze spotkanie służy przedstawieniu na czym polega coaching i jakimi metodami będzie realizowany? Jest również okazją do omówienia celów i oczekiwań oraz oceny spodziewanych korzyści. Ponadto jest to okazja dla klienta do zweryfikowania, czy coaching jest metodą pracy, która mu odpowiada. Pozostałe sesje są już poświęcone pracy nad realizacją konkretnych celów coachingowych.

ACTION LEARNING jest formą systematycznego coachingu zespołowego. W trakcie sesji wszyscy członkowie grupy wspólnie poszukują kierunków działania i rozwiązań w obrębie danego celu. Sesje mają charakter warsztatowy i polegają na indywidualnych prezentacjach wybranego przez każdego z uczestników zagadnienia, po czym następuje praca zespołowa (pod okiem coacha) prowadząca do wygenerowania nowych/potrzebnych rozwiązań.

Jakie daje korzyści?

 • umożliwia łatwiejszą realizacją celów osobistych i zawodowych,
 • pozwala na przejrzyste stworzenie wizji i kierunku zmian,
 • daje okazję do identyfikacji oraz rozwoju potrzebnych umiejętności,
 • przynosi lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz otoczenia,
 • umożliwia wyjście poza znane i sprawdzone schematy myślowe,
 • pozwala na dotarcie do własnego potencjału i odkrycie nowych możliwości jego wykorzystania,
 • daje prawo do świadomego zmieniania własnego życiem,
 • bazując na przeszłości (jako miejscu naszego potencjału) odwołuje się do przyszłości i skupia na możliwościach,
 • pozwala zrozumieć i zwiększyć swoją motywację do osiągnięcia celu,
 • rozwija świadomość mocnych stron i talentów,
 • motywuje do rozwoju, poszukiwania usprawnień i wprowadzania zmian,
 • jest okazją do zidentyfikowania, wybrania i doskonalenia tych kompetencji, które zapewnią największą skuteczność i sukces w działaniu,
 • uczy elastyczności i rozwija twórcze myślenie,
 • pozwala oswoić się ze zmianami i lepiej przygotować na ich skutki,
 • poprawia jakość i komfort życia (przede wszystkim na poziomie mentalnym),
 • znacząco poprawia jakość relacji z otoczeniem.

Do kogo jest adresowany?

COACHING OSOBISTY (Life Coaching) jest adresowany do osób, które pragną:

 • rozwoju osobistego,
 • odkrycia własnych wartości i pragnień,
 • osiągnięcia balansu pomiędzy własnymi celami i wartościami,
 • zbudowania pewności siebie,
 • zwiększenia wiary we własne możliwości,
 • realizacji marzeń i pasji życiowych,
 • poprawy kondycji fizycznej i umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • osiągnięcia równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym.

COACHING BIZNESOWY (Business Coaching) jest adresowany do osób, które pragną:

 • odkryć i rozwijać potencjał zawodowy oraz zwiększyć motywację,
 • wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania w środowisku pracy,
 • świadomie pokierować rozwojem swojej kariery zawodowej,
 • zmieniać i wpływać na swoje otoczenie biznesowe,
 • znaleźć nowe/lepsze strategie działania,
 • osiągnąć awans lub podnieść swoje kompetencje,
 • zmienić lub znaleźć nową/lepszą pracę,
 • zwiększyć swoją efektywność i poziom satysfakcji z realizowanych zadań.

COACHING ZESPOŁOWY (Team Coaching) oraz ACTION LEARNING jest adresowany do zespołów, które:

 • pracują nad znalezieniem bardziej efektywnych metod pracy i współpracy,
 • poszukują strategii do wspólnej realizacji zadań, projektów i przedsięwzięć,
 • przygotowują się lub przechodzą proces zmian,
 • potrzebują nowej wizji i stylu działania,
 • borykają się w wewnętrznymi lub zewnętrznymi trudnościami i szukają drogi wyjścia z impasu,
 • chcą lepiej się komunikować oraz zwiększyć sprawność operacyjną,
 • są otwarte na innowacyjność i dochodzenie do rezultatów alternatywnymi drogami,
 • chcą osiągać lepsze wyniki poprzez wzrost zaangażowania, identyfikacji z celami i efektywności podejmowanych działań.